Adonyl Elixir
       
     
enzo 5 adet copyküçük.jpg
       
     
DSC04732.JPG
       
     
IMG_4520.jpg
       
     
DSC04713.JPG
       
     
DSC04747.JPG
       
     
DSC04715.JPG
       
     
DSC04804.JPG
       
     
DSC04724.JPG
       
     
DSC04728.JPG
       
     
DSC04727.JPG
       
     
20160422140024137_0001.jpg
       
     
DSC04754.JPG
       
     
DSC04826.JPG
       
     
DSC04721.JPG
       
     
DSC04719.JPG
       
     
DSC04818.JPG
       
     
DSC04757.JPG
       
     
DSC04826.JPG
       
     
DSC04704.JPG
       
     
DSC04698.JPG
       
     
DSC04828.JPG
       
     
DSC04708.JPG
       
     
DSC04709.JPG
       
     
DSC04831.JPG
       
     
DSC04832.JPG
       
     
DSC04712.JPG
       
     
DSC04711.JPG
       
     
DSC04710.JPG
       
     
DSC04708.JPG
       
     
DSC04707.JPG
       
     
enzo5adtküçük.jpg
       
     
8f.jpg
       
     
       
     
line from the book.JPG
       
     
20160422140115780_0001.jpg
       
     
line in handwriting.jpg
       
     
adonyl toplama küçük.jpg
       
     
berkin elvan.jpg
       
     
 Adonyl Elixir is a proprietary anti-spasmodic, hypnotic, and sedative medicine made by the Yeni Moda Pharmacy between 1937-1945; to treat insomnia, depression, anger issues, and palpitation.  Adonyl Elixir is also the title of an ongoing joint project with Melih Ziya Sezer, the poet/ pharmacist of the Yeni Moda Pharmacy, and relies on the idea of conducting an inner experiment at the laboratory of the pharmacy together. He lends me sixty-six lines from his “Bütün Şiirleri / All Poems"  anthology dating back  to 1949, with each line corresponding to a specific poem from a particular year most of which are the reflections of a romantic world view from the 20th century Moda, İstanbul.  Their equivalent associations will be made by myself as the imagery collector  in the experiment, via contemporary photography and the archive of anonymous photos and life objects from the 20th century Kadıköy. Adonyl Elixir is dedicated to people doing magical things using their hands and wits, one of whom is Melih Ziya Sezer. *** Adonyl Elixir, Yeni Moda Eczanesi'nde 1937-1945 yılları arasında üretilen; uykusuzluk,iç sıkıntısı, hiddet ve çarpıntıya karşı geliştirilen; antispazmodik, hipnotik ve sedatif etkili bir müstahzardır. Yeni Moda Eczanesi'nin bugünkü sahibi eczacı/şair  Melih Ziya Sezer'le iki yıla yayılan bir süreçte ortaklaşa yürüttüğüm proje de ismini buradan alır ve eczanenin laboratuarında gerçekleşen bir iç deney formundadır. Proje, kendisinin 1949'dan 2017'ye kadar yazdığı şiirlerinden, kendi el yazısıyla yazarak ödünç verdiği altmış satırla başlar. Sonunda; bir semtin kişisel tarihinin deşifre edildiği ses kayıtlarının, dönem fotoğraflarının, türlü efemeranın, buluntuların ve eczanenin laboratuarında üretilmiş uykusuzluk, iç sıkıntısı ve depresyon gibi günümüz hastalıklarına derman olabilecek türlü iksirlerin yer aldığı bir odaya dönüşür.  Adonyl Elixir, ellerini ve bilgeliğini kullanarak sihirli şeyler yaratan insanlara adanmıştır. 
       
     
DSC02700.JPG
       
     
Adonyl Elixir
       
     
Adonyl Elixir

1902’de kurulan, 1928’den beri ilk önce Moda Caddesi No:123, sonraları 89/B’de faaliyet gösteren Yeni-Moda Eczanesi’nin eczacısı Melih Ziya Sezer, babası Halil Nejad Sezer’den devraldığı eczacılık koleksiyonunu özenle muhafaza etmiş, elde ilaç yapma geleneğini de sürdürerek, üzerine yeni malzemeler eklemiş ve günümüze kişisel bir müze getirmiştir. Yeni-Moda Eczanesi’nin eczacılık ve tıp tarihindeki önemine dair bugüne dek pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak bu proje, eczanenin bu anlamdaki toplumsal-tarihsel önemini irdeleme amacı taşımamaktadır.

Melih Bey’le tanışmam kızımın doğumundan hemen sonraya rastlar. Civardaki genç eczacıların “Bu formülü ancak Melih Bey hazırlar” demesiyle gittiğim Yeni Moda Eczanesi’ni, Temmuz 2013’den itibaren düzenli olarak, steril biboratlı suları hazırlatabilmek amacıyla ziyaret ettim. İçeri girer girmez, eczanenin arka tarafındaki laboratuarda veya Art Nouveau bankonun arkasında çalışan eczacıyı uyaran ve bana dışardaki dünyanın bir süreliğine durduğunu haber veren melodik zil sesi, caddenin egzoz, toz ve insan kokusunu önce hızla burnunuzdan sonra hafızanızdan silen ilaç kokusu, bilmeyene fonda çaldığı izlenimi veren, aslında o güne ve saate özel seçilmiş müziğin tınıları. Bunlar, eczaneye bir yıl boyunca sıradan bir müşteri olarak yaptığım ziyaretlerden aklımda kalanlar. Melih Ziya Bey’in bu bir yılın sonunda bir gün “Buyurun bu tarafta konuşalım.” diyerek, beni laboratuara davetinin ardından başlayan süreç ise projenin ana konusunu oluşturmaktadır.

Melih Ziya Sezer, 1937’den beri Kadıköy, Moda’da çayırlarda, yazlık sinemalarda, Bomonti Bahçesi’nde, Deniz Hamamı’nda, Salih Reis’in kayıkhanesinde, Perikli’nin Meyhanesi’nde buzlu cevizci Garabet Usta, kolacı Dikran Gago, Kahveci Panayot, Üçkaş Hamdi, sütçü Argiri Cidrof ve oğulları Boris ile Yorgi, kunduracı Stefan Serkis, Eğinli Bakkal Mustafa ve Hüseyin kardeşler, meyhaneci Grammatikos Eksilas, güzeller güzeli kızı Antula, titiz pantoloncu Evripidis, gömlekçi Sinork Tıkır, artist gibi berber Gavril, berber Kozma, marangoz Mogoko, ayakkabı ustası Salih Yosma, eczacı kalfaları Panayot Nikolau, Zareh Mıçıkyan, Natık Gün, hastalarını icabında hiç para almadan tedavi eden doktor Aldo Mei ve daha onlarcasıyla beraber yaşamış ve bir semtin sosyo-kültürel dönüşümüne tanıklık etmiştir O’nun çevresinde bir araya gelen sanat, edebiyat, müzik ve bilim insanları, 50 metrekarelik bir mekanın laboratuarını, esas amacı dışında, buluştukları bir kültür sanat odası olarak kullanmışlardır. Melih Bey’in edebiyat, müzik, tarih, Kadıköy ve Moda’ya dair bir arşivini de barındıran laboratuar, elde ilaç yapımının yanında; yazım, araştırma ve arşivleme pratiklerinin de sürdüğü kişisel bir iç deney alanıdır.

Adonyl Elixir isimli yerleştirme , adını 1937–1945 yılları arasında Yeni Moda Eczanesi’nde elde üretilen, uykusuzluk, hiddet, depresyon ve iç sıkıntısına karşı geliştirilen hipnotik ve sedatif etkili bir müstahzardan alır. Nesli tükenmiş bir eczacının iksirlerinin, şiirlerinin ve biriktirdiklerinin peşine düşer. Yeni Moda Eczanesinin bir replikası olmaktan çok, orada yaşanmış bir anın kaybolup gitmeden önce aklımızda kalması muhtemel izlerinin alabileceği biçimlere dair bir önermedir. ”Bu izlerin yeni bir kurgu içinde bir araya gelerek geçmişi konuşması mümkün müdür? Kaybolup gitmek üzere olanların büyüsünü koruyabilir, bu şekilde kendimizi iyileştirebilir miyiz?” sorularının cevabını arar.

Eczacı/şair Melih Ziya Sezer'le iki yıla yayılan bir süreçte ortaklaşa yürüttüğüm proje, eczanenin laboratuarında gerçekleşen bir iç deney formundadır. Kendisinin 1949'dan 2017'ye kadar yazdığı şiirlerinden el yazısıyla yazarak ödünç verdiği altmış satırla başlar. Sonunda bir semtin kişisel tarihinin deşifre edildiği ses kayıtlarının, dönem fotoğraflarının, türlü efemeranın, buluntuların ve eczanenin laboratuarında üretilmiş; uykusuzluk, iç sıkıntısı ve depresyon gibi günümüz hastalıklarına derman olabilecek türlü iksirlerin yer aldığı bir odaya dönüşür.

Adonyl Elixir bilgeliğini ve ellerini kullanarak sihirli şeyler yaratan insanlara adanmıştır.
***

Pharmacist Melih Ziya Sezer of Yeni Moda Pharmacy has meticulously preserved the pharmacology collection he inherited from his father Halil Nejad Sezer. Over the years, he expanded the collection, pursuing the tradition of handmade (magisterial) medicine and created a personal pharmaceutical museum of its own. Established in 1902, Yeni Moda Pharmacy has been operating at Moda Caddesi Nr. 123 and 89/B since 1928. However, this project is not about examining the socio-historic significance of the establishment. In the past, it has been the subject of many studies and articles in context of pharmaceutical and medical history, but this is not the focal point either.

I first met Melih Ziya soon after the birth of my daughter. He was recommended to me by the neighbourhood’s young pharmacist: “Only Mr Sezer can prepare this formula”, he told me. So, in July 2013, started my monthly visits to the pharmacy to get sterile biborate solutions. Stepping in, you are temporarily cut off from the world outside... a melodic door chime that alerts the pharmacist, who might be tending to customers behind the Art Nouveau counter or working at the laboratory in the back; the pungent odour of medicines which quickly cleanse the smell of the street and people from both your nose and your mind; and the careful selection of music for different times of the day, which might come across like generic background music to a first-time visitor.

These are the vivid recollections I have from visiting the pharmacy as a regular customer for one year, until one day, Melih Ziya lifted the wooden rack on the counter and said “Please, let’s talk over here.” So, started the phase that would become the main theme of this project.

Melih Ziya Sezer lived in the pastures, open air cinemas, the Bomonti Garden, Moda Sea Bath, Salih Reis’ boathouse, Perikli’s Tavern, in Istanbul’s Kadıköy, Moda neighbourhood together with walnut seller Garabet Usta, presser Dikran Gago, coffee maker Panayot, tribrow Hamdi, dairyman Argiri Cidrof and his sons Boris and Yorgi, shoemaker Stefan Serkis, grocer brothers Mustafa and Hüseyin of Eğin, barkeeper Grammatikos Eksilas and his beautiful daughter Antula, meticulous trouser-maker Evripidis, shirtmaker Sinork Tıkır, tall and handsome barber Gavril, barber Kozma, carpenter Mogoko, shoemaker Salih Yosma, pharmacy assistants Panayot Nikolau, Zareh Mıçıkyan and Natık Gün, Dr Aldo Mei who cured his patients pro bono among tens of others and witnessed the socio-cultural transformation of a neighbourhood. People of art, literature, music and science who befriended him used the 50 m2 laboratory as a culture and art room for years. Besides being used for medicine production, the lab also contains Melih’s archive of literature, music, history, memorabilia of Kadıköy and Moda. In my opinion, it is also an area of personal experimentation - where his practices of literature, research and archiving continue.

Adonyl Elixir gets its name from a handmade hypnotic and sedative pharmaceutic preparation prescribed for insomnia, anger, depression and entity-boredom that was produced by Yeni Moda Pharmacy between 1937 and 1945. It pursues an extinct pharmacist and his elixirs, poetry and life experiences. Rather than making a replica of Yeni Moda Pharmacy, this is more of a proposition about the forms that the possibly vivid traces of a moment lived in there could be taken before it withers away. It seeks answers to the questions “Is it possible these traces could narrate the past by coming together in a new winder? Can we maintain the charm of things that are about to wither and cure ourselves this way?”

Adonyl Elixir is dedicated to people who work their magic with their hands and wits, the likes of Melih Ziya Sezer.

enzo 5 adet copyküçük.jpg
       
     
DSC04732.JPG
       
     
IMG_4520.jpg
       
     
DSC04713.JPG
       
     
DSC04747.JPG
       
     
DSC04715.JPG
       
     
DSC04804.JPG
       
     
DSC04724.JPG
       
     
DSC04728.JPG
       
     
DSC04727.JPG
       
     
20160422140024137_0001.jpg
       
     
DSC04754.JPG
       
     
DSC04826.JPG
       
     
DSC04721.JPG
       
     
DSC04719.JPG
       
     
DSC04818.JPG
       
     
DSC04757.JPG
       
     
DSC04826.JPG
       
     
DSC04704.JPG
       
     
DSC04698.JPG
       
     
DSC04828.JPG
       
     
DSC04708.JPG
       
     
DSC04709.JPG
       
     
DSC04831.JPG
       
     
DSC04832.JPG
       
     
DSC04712.JPG
       
     
DSC04711.JPG
       
     
DSC04710.JPG
       
     
DSC04708.JPG
       
     
DSC04707.JPG
       
     
enzo5adtküçük.jpg
       
     
8f.jpg
       
     
       
     

line from the book.JPG
       
     
20160422140115780_0001.jpg
       
     
line in handwriting.jpg
       
     
adonyl toplama küçük.jpg
       
     
berkin elvan.jpg
       
     
 Adonyl Elixir is a proprietary anti-spasmodic, hypnotic, and sedative medicine made by the Yeni Moda Pharmacy between 1937-1945; to treat insomnia, depression, anger issues, and palpitation.  Adonyl Elixir is also the title of an ongoing joint project with Melih Ziya Sezer, the poet/ pharmacist of the Yeni Moda Pharmacy, and relies on the idea of conducting an inner experiment at the laboratory of the pharmacy together. He lends me sixty-six lines from his “Bütün Şiirleri / All Poems"  anthology dating back  to 1949, with each line corresponding to a specific poem from a particular year most of which are the reflections of a romantic world view from the 20th century Moda, İstanbul.  Their equivalent associations will be made by myself as the imagery collector  in the experiment, via contemporary photography and the archive of anonymous photos and life objects from the 20th century Kadıköy. Adonyl Elixir is dedicated to people doing magical things using their hands and wits, one of whom is Melih Ziya Sezer. *** Adonyl Elixir, Yeni Moda Eczanesi'nde 1937-1945 yılları arasında üretilen; uykusuzluk,iç sıkıntısı, hiddet ve çarpıntıya karşı geliştirilen; antispazmodik, hipnotik ve sedatif etkili bir müstahzardır. Yeni Moda Eczanesi'nin bugünkü sahibi eczacı/şair  Melih Ziya Sezer'le iki yıla yayılan bir süreçte ortaklaşa yürüttüğüm proje de ismini buradan alır ve eczanenin laboratuarında gerçekleşen bir iç deney formundadır. Proje, kendisinin 1949'dan 2017'ye kadar yazdığı şiirlerinden, kendi el yazısıyla yazarak ödünç verdiği altmış satırla başlar. Sonunda; bir semtin kişisel tarihinin deşifre edildiği ses kayıtlarının, dönem fotoğraflarının, türlü efemeranın, buluntuların ve eczanenin laboratuarında üretilmiş uykusuzluk, iç sıkıntısı ve depresyon gibi günümüz hastalıklarına derman olabilecek türlü iksirlerin yer aldığı bir odaya dönüşür.  Adonyl Elixir, ellerini ve bilgeliğini kullanarak sihirli şeyler yaratan insanlara adanmıştır. 
       
     

Adonyl Elixir is a proprietary anti-spasmodic, hypnotic, and sedative medicine made by the Yeni Moda Pharmacy between 1937-1945; to treat insomnia, depression, anger issues, and palpitation. 

Adonyl Elixir is also the title of an ongoing joint project with Melih Ziya Sezer, the poet/ pharmacist of the Yeni Moda Pharmacy, and relies on the idea of conducting an inner experiment at the laboratory of the pharmacy together.

He lends me sixty-six lines from his “Bütün Şiirleri / All Poems" anthology dating back  to 1949, with each line corresponding to a specific poem from a particular year most of which are the reflections of a romantic world view from the 20th century Moda, İstanbul.  Their equivalent associations will be made by myself as the imagery collector  in the experiment, via contemporary photography and the archive of anonymous photos and life objects from the 20th century Kadıköy.

Adonyl Elixir is dedicated to people doing magical things using their hands and wits, one of whom is Melih Ziya Sezer.

***

Adonyl Elixir, Yeni Moda Eczanesi'nde 1937-1945 yılları arasında üretilen; uykusuzluk,iç sıkıntısı, hiddet ve çarpıntıya karşı geliştirilen; antispazmodik, hipnotik ve sedatif etkili bir müstahzardır. Yeni Moda Eczanesi'nin bugünkü sahibi eczacı/şair  Melih Ziya Sezer'le iki yıla yayılan bir süreçte ortaklaşa yürüttüğüm proje de ismini buradan alır ve eczanenin laboratuarında gerçekleşen bir iç deney formundadır. Proje, kendisinin 1949'dan 2017'ye kadar yazdığı şiirlerinden, kendi el yazısıyla yazarak ödünç verdiği altmış satırla başlar. Sonunda; bir semtin kişisel tarihinin deşifre edildiği ses kayıtlarının, dönem fotoğraflarının, türlü efemeranın, buluntuların ve eczanenin laboratuarında üretilmiş uykusuzluk, iç sıkıntısı ve depresyon gibi günümüz hastalıklarına derman olabilecek türlü iksirlerin yer aldığı bir odaya dönüşür. 

Adonyl Elixir, ellerini ve bilgeliğini kullanarak sihirli şeyler yaratan insanlara adanmıştır. 

DSC02700.JPG