Her Anıyla Alıntılanan Geçmiş/ Past, in Each of its Moments, be Citable 28.05-17.07.2016 / by sezgi abali attal

Walter Benjamin’in ‘Tarih Kavramı’na ilişkin İstanbul'da düzenlenen bir sergi
28.5. - 17.7.2016
DEPO
Lüleci Hendek Caddesi, No: 12, Tophane - İstanbul

Küçük-büyük ayrımı yapmaksızın olayları anlatan tarihçi, geçmişte herhangi bir zamanda gerçekleşen bir olay, tarih için bir kayıp değildir gerçeğinin altını çiziyor.
(Walter Benjamin: Tarih Kavramı Üzerine Tezler)

„Past, in Each of its Moments, be Citable – On Walter Benjamin‘s Concept of History in the City of Istanbul“ projesi, Türkiye’den altı, Almanya’dan beş sanatçıyı, Walter Benjamin’in ‘Tarih Kavramı Üzerine Tezler’ adlı metninin Istanbul’a uyarlanması üzerine davet ediyor.

Berlin’de yaşayan sanatçı Patrizia Bach tarafından hayata geçirilen proje dahilindeki sanatçılar, metinleri okumak, tartışmak ve tüm bunların üzerine yeni işler ve işbirlikleri oluşturmak üzere, Nisan 2015 den bu yana belirli aralıklarla bir araya gelmekte. Farklı sanat disiplinleri arasında enstalasyon, çizim, fotoğraf, tasarım, makina mühendisliği ve sanat ve siyasi aktivizm bulunuyor ve bu şekilde farklı bakış açılarından kent ile ilgili edinilen tarihi bulguların fragmanlarını ve yansımasını sergiliyor. 

Sezgi Abali, Patrizia Bach, Dogu Cankaya, Juliane Eirich, Benjamin Maus, Lara Ögel, Cagri Saray, Elena Tezak, Andreas Töpfer ve Bilal Yilmaz sözde önemsiz olan ve ihmal edilenin arayışındalar.

Kişisel tarihin yanı sıra, toplumsal tarihten alıntılar yapıyorlar, kimlik ve tüketime dair toplumsal ve bireysel ihtiyaçları araştırıyorlar, nesnelerin üretiminde el sanatlarını ve otomasyonu inceliyor ve kentin altyapılarına dair farklı yapılanmalara dikkat çekiyorlar.

Serginin açılışı 28 Mayıs tarihinde Depo, Istanbul’da gerçekleştirilecek ve 17 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi kapsamında gerçekleştirilecek çeşitli sunumlar ve yuvarlak masa toplantı programı hakkında bilgi için http://www.depoistanbul.net/adresini ziyaret edebilirsiniz.

Proje destekçileri arasında Berlin Kültür Yönetimi, Depo, İstanbul, Halka İstanbul ve Goethe-Institut Istanbul bulunuyor.

------------------------------------------------------------------------------------

„Der Chronist, welcher die Ereignisse hererzählt, ohne große und kleine zu unterscheiden, trägt damit der Wahrheit Rechnung, daß nichts was sich jemals ereignet hat, für die Geschichte verloren zu geben ist.“ 
(Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte)

Das Projekt „Past, in Each of its Moments, be Citable – On Walter Benjamin‘s Concept of History in the City of Istanbul“ lädt sechs türkische und fünf deutsche Künstler_innen dazu ein, Walter Benjamins Text ‚Über den Begriff der Geschichte‘ auf die Stadt Istanbul zu übertragen. Initiiert von der Berliner Künstlerin Patrizia Bach traf sich die Gruppe seit April 2015 regelmäßig, um gemeinsam den Text zu lesen und diskutieren, und darauf aufbauend neue Arbeiten sowie Kollaborationen zu entwickeln. Die unterschiedlichen künstlerischen Arbeitsfelder bewegen sich zwischen Installation, Zeichnung, Fotografie, Design, Maschinenbau und künstlerisch-politischem Aktivismus und bearbeiten so aus verschiedenen Blickwinkeln Fragmente und Überlieferung der vorgefundenen Geschichte der Stadt.

Sezgi Abali, Patrizia Bach, Dogu Cankaya, Juliane Eirich, Benjamin Maus, Lara Ögel, Neriman Polat, Cagri Saray, Elena Tezak, Andreas Töpfer und Bilal Yilmaz suchen in der Gegenwart das scheinbar Nebensächliche, Vernachlässigte. Sie zitieren persönliche Geschichte neben allgemeiner, untersuchen gesellschaftliche und individuelle Bedürfnisse nach Identität und Konsum, beleuchten Handwerk und Automatisierung in der Produktion von Dingen und zeigen unterschiedliche Formen von Infrastrukturen in der Stadt.

Die Ausstellung wird am 28. Mai bei Depo, Istanbul eröffnet und läuft bis zum 17. Juli 2016.

Begleitend zur Ausstellung finden Vorträge und Gesprächsrunden statt, das Programm wird auf http://www.depoistanbul.net/ bekanntgegeben.

Das Projekt wird freundlich unterstützt durch die Kulturverwaltung des Landes Berlin; Depo, Istanbul; Halka Istanbul und dem Goethe Institut Istanbul.

her anıyla.jpg

Olayları önemlerine göre ayırt etmeden sayıp döken vakanüvis, şu doğrudan yola çıkar: Hiçbir olay tarih için kaybolmuş sayılamaz.

Her Anıyla Alıntılanan Geçmiş: Walter Benjamin'in Tarih Kavramı Üzerine bir Sergi Denemesi Türkiye'den altı, Almanya'dan beş sanatçıyı Walter Benjamin'inTarih Kavramı Üzerine tezlerini İstanbul'da okumaya, irdelemeye ve dönüştürmeye davet ediyor.

Berlinli sanatçı Patrizia Bach'ın girişimiyle biraraya gelen grup, 2015 Nisan'ından bu yana Alman düşünürün yazdıklarını okuyor ve bunlar üzerine tartışıyor. Sanatçılar metinle ilgili bilgi ve deneyimlerini, metne farklı yaklaşımlarını kolektif şekilde paylaşarak, Benjamin'i şehre nakletmekle kalmayıp, onun muğlak yazılarını şimdi ve burada hakkındaki kendi kavrayışlarına taşıdılar. Bu süreç esnasında Walter Benjamin'in metninden, her bir sanatçının pratiğinde giriş noktası, araç, metod ve eleştirel otorite olarak yararlanıldı.

Sanatçılar şehirdeki saklı fragmanları, görünüşte marjinal ve ihmal edilmiş olanı araştırdı. "Kentsel fizyonomlar" olarak kişisel tarih ve tarihlere, bunları jenerik geleneksel tarihle kümelendirerek, atıfta bulunuyorlar, bireysel ve toplumsal kimlik ihtiyacı ve tüketim, zanaat, otomatik üretim ve İstanbul'un bugünkü kentsel altyapısı gibi konuları araştırıyorlar.

Bu proje, yerleştirme, çizim/illüstrasyon, fotoğraf, tasarım, mühendislik, işbirliği ve sanatsal aktivizm yoluyla, Walter Benjamin'in tarihin havını tersine tarama görevi üzerine sadece düşünmekle kalmayıp bu işi bağımsız olarak sürdürebilmeyi de istiyor.  

 

Etkinlik Programı:

Sergiye, sanatçı konuşmaları, proje sunumları ve Walter Benjamin'in yapıtının İstanbul‘la ve günümüzle nasıl bağlantılandırılabileceğini tartışan akademik bir panelden oluşacak etkinlikler eşlik edecek.

Konuşma ve sunumlar Türkçe ve İngilizce yapılacaktır. Çeviri konuşma özetleri etkinlik öncesi dağıtılacaktır. Tüm oturumlar her iki dilde tartışma katılımına açıktır.

Etkinlik koordinasyonu: Caroline Adler

Çarşamba, 1 Haziran

15:00 - 16:00 Benjamin ve Materyal(izm) (TR/EN)

Araştırma Sunumu İstanbul'da ZanaatkârlıkBilal Yılmaz (TR)

Söyleşi: Elena Tezak ve Aslı Kıyak İngin (Made in Şişhane) (EN)

Bilal Yılmaz ve Elena Tezak İstanbul'daki el sanatları konusunda yaptıkları araştırmayı sunacaklar. El işi nesneler (maddesellikleri ve değerleri), geleneksel el işçiliği pratikleri ve tanımlayıcı özelliklerinin yanı sıra şehirde yerinden edilmeleri, her iki sanatçının işlerinde ve araştırmalarında çok önemli yer tutuyor.

Elena Tezak, Made in Şişhane ağını başlatan Aslı Kıyak İngin'i, yerel zanaat kuruluşlarının İstanbul'un tasarım ve üretim altyapısındaki rolü ve sahip oldukları potansiyeli kullanma stratejileri üzerine konuşmak üzere davet ediyor.

16:30 - 17:30 Benjamin ve Kentsel Mekân (EN)

Sanatçı Konuşması: Lara Ögel, Neriman Polat, Patrizia Bach, sunuş Caroline Adler

 Sanatçılar Lara Ögel, Neriman Polat ve Patrizia Bach, Caroline Adler'le toplumsal eylemin izleri ve bir fantazmagori alanı olarak İstanbul hakkında konuşacaklar. Üç sanatçı kentsel mekâna kendi yaklaşımları (onun içindeki hareketleri), Benjamin'in tarih hakkındaki düşüncelerini kavrayışları ve kendi işlerine dahil etme şekillerini anlatacaklar.

18:00 - 20:00 Panel Bugün Benjamin (EN)

Aslı Odman, Derya Özkan, Meltem Ahıska, Susan Buck-Morss

Aslı Odman'ın Benjamin'i bugün Türkiye'de okumak sunuşuyla

Aslı Odman (Mimar Sinan Üniversitesi), Derya Özkan (Ludwig-Maximilian Üniversitesi, Münih), Meltem Ahıska (Boğaziçi Üniversitesi) ve Susan Buck-Morss (CUNY Graduate Center, New York) Walter Benjamin'in tarih ve kentsel mekân hakkındaki çalışmalarının önemi ve çağdaşlığı, eleştirel çıkarımları ve en önemlisi de bugün İstanbul'da Benjamin okumanın ne anlama geldiği üzerine tartışacaklar.

Panel tartışma ve katılıma açıktır, konuşma dili Türkçe ve İngilizcedir.

20:30 - 21:15 Müdahale (TR)

Adonyl Elixir Proje Sunumu: Sezgi Abalı, Okuma: Melih Ziya Sezer

Adonyl Elixir, Kadıköylü eczacı Melih Ziya Sezer'in medikal koleksiyonu ve şiirlerinden yola çıkıyor. Sezgi Abalı'nın, Melih Ziya Bey'in Bütün Şiirleri (1949)antolojisinden seçtiği şiirler sanatçının Kadıköy'de gerçekleşen kentsel dönüşüm hakkındaki araştırmasına kılavuzluk etti.

Proje sunumuna, Melih Ziya Sezer'in yapacağı okuma eşlik edecek.